Thai Airways to halve workforce under rehabilitation plan

Economy

Thai Airways International PLC said Tuesday it exp...

Kyodo News

Kyodo News Asia