NY株3日続伸、333ドル高 共和党大勝の観測で買い

経済・ビジネス

ニューヨーク証券取引所=2月
ニューヨーク証券取引所=2月

【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比333....

共同通信

共同通信ニュース 経済